THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Máy Bơm Mini
Địa chỉ tên miền: maybommini.com
Người chịu trách nhiệm: Đỗ Chơn Nhựt
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phát Triển Đồng Nhất
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313547707
Trụ sở Doanh nghiệp: 98 Nguyễn Đình Chiểu, P. Đakao, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01226175999

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm