THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Trung Tâm Anh Ngữ AMA
Địa chỉ tên miền: ama.edu.vn
Người chịu trách nhiệm: Hồ Thu Hiền
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Ama (Việt Nam).
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311352050
Trụ sở Doanh nghiệp: 81-83 Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Q. 1, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 84873069966

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm