THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Tvpharm.com.vn
Địa chỉ tên miền: tvpharm.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đăng Nguyên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược Phẩm Tv.Pharm
MST/ĐKKD/QĐTL: 2100274872
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 27, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 2, P. 9, Tp.Trà Vinh, Trà Vinh
Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 1800599984

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm