THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://www.hanshin.vn/
Địa chỉ tên miền: hanshin.vn
Người chịu trách nhiệm: Tạ Thị Bích Hiền
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hanshin
MST/ĐKKD/QĐTL: 0105160272
Trụ sở Doanh nghiệp: Khu 1, X. Sơn Vi, H. Lâm Thao, Phú Thọ
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0435528480

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm