THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: QUANTIC LTD
Địa chỉ tên miền: quantic.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Bùi Quốc Hưng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Tin Học Anh Quân (Tnhh)
MST/ĐKKD/QĐTL: 0300864138
Trụ sở Doanh nghiệp: 119 Điện Biên Phủ, P. Đakao, Q. 1, Tp HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 38204308

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm