THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: IDEALFARM
Địa chỉ tên miền: idealfarm.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Nông Nghiệp Lý Tưởng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0305166680
Trụ sở Doanh nghiệp: 13 Thủ Khoa Huân P.BT,. P. Bến Thành, Q. 1, TP HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838228359

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm