THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Không Gian Âm Nhạc
Địa chỉ tên miền: khonggianamnhac.vn
Người chịu trách nhiệm: Lâm Đức Tố Giang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi Nhánh Công Ty TNHH Phúc Giang
MST/ĐKKD/QĐTL: 4112038939
Trụ sở Doanh nghiệp: 225 Hồng Bàng, P. 11, Q. 5, TP.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0822411599

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm