THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: TANAPHAR
Địa chỉ tên miền: tanaphar.com
Người chịu trách nhiệm: Đào Đình Khoa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tanaphar
MST/ĐKKD/QĐTL: 0101988259
Trụ sở Doanh nghiệp: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0433534988

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm