THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.muicamau.com.vn
Địa chỉ tên miền: muicamau.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lưu Thị Thúy Hằng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lưu Thị Thúy Hằng
MST/ĐKKD/QĐTL: 8043057125
Trụ sở Doanh nghiệp: Kênh Xáng Bạc Liêu, K6, P. 6, TP Cà Mau, Cà Mau
Tỉnh/Thành phố: Cà Mau
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 07803575277

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm