THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: redhost.vn
Địa chỉ tên miền: redhost.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN NHẬT LỮ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Phần Hợp Thành Đỏ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313112960
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 14, đường Phan Tôn,P. Đa Kao, Q. 1, TP Hồ Chí Minh
Quốc gia: Denmark
Điện thoại: 0838209052

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm