THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: MucIn.Co
Địa chỉ tên miền: mucin.co
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Lai
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thiết bị Kỹ thuật Nguyễn Gia
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312946730
Trụ sở Doanh nghiệp: 69/102A Đồng Nai, P. 15, Q. 10, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862649418

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm