THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty Môi trường Hòa Bình Xanh
Địa chỉ tên miền: hoabinhxanh.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Thành
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Công nghệ Môi trường Hòa Bình Xanh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313009339
Trụ sở Doanh nghiệp: 126 Bình Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838822267

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm