THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: longphutourist.com
Địa chỉ tên miền: longphutourist.com
Người chịu trách nhiệm: Ông Lê Dũng Lâm - Giám đốc công ty
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú
MST/ĐKKD/QĐTL: 4200451896
Trụ sở Doanh nghiệp: Bến Đá Chồng, X. Vĩnh Lương, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0583839067

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm