THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Ô mai Hồng Lam
Địa chỉ tên miền: honglam.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hồng Lam
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Hồng Lam
MST/ĐKKD/QĐTL: 2500258674
Trụ sở Doanh nghiệp: Khu công nghiệp Quang Minh, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0438182486

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm