THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://jpwatch.vn/
Địa chỉ tên miền: jpwatch.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Ngọc Ánh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Phạm Ngọc Ánh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106231790
Trụ sở Doanh nghiệp: 338b Lạc Trung Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0915708188

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm