THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Quà Tặng Kết Nối
Địa chỉ tên miền: quatangketnoi.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Hoàng Thị Thanh Bình
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Sao Hỏa
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304351634
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 11, Đường số 10 Trần Não, P. Bình An, Q.2, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02837407155

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm