THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: bepgashathanh.vn
Địa chỉ tên miền: bepgashathanh.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Thị Luyến
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: GAS Và Bếp GAS Hà Thành
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106099662
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 126 Khương Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0988465755

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm