THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: httt://vinastore.vn
Địa chỉ tên miền: vinastore.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN THỊ NGỌC YÊN
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Thái Tiến Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313541864
Trụ sở Doanh nghiệp: 77/17, Đường Chiến Lược, P. Bình Trị Đông, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0888085050

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm