THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.hagiaminh.com
Địa chỉ tên miền: hagiaminh.com
Người chịu trách nhiệm: Hà Tiến Thành
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hà Gia Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313517660
Trụ sở Doanh nghiệp: 53/22 Đường TL29, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0932088113

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm