THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: alogiaongay.com
Địa chỉ tên miền: alogiaongay.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Trung Nghĩa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Fastrans
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313164373
Trụ sở Doanh nghiệp: 264/4 đường Pasteur, phường 8, quận 3
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0933866686

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm