THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://thonggio.vn
Địa chỉ tên miền: thonggio.vn
Người chịu trách nhiệm: Đặng Quang Hân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh Thiên Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 5500467169
Trụ sở Doanh nghiệp: Xóm Đoài, X. Kim Nỗ, H. Đông Anh, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0462531202

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm