THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://xtmobile.vn/
Địa chỉ tên miền: xtmobile.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Xuân Hòa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lê Xuân Hoà
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312847352
Trụ sở Doanh nghiệp: 650 Lê Hồng Phong, F10, Q10, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0933888634

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm