THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.GaoSach58.vn
Địa chỉ tên miền: gaosach58.vn
Người chịu trách nhiệm: Hung Cong Hien
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Cửa hàng Gạo GaoSach58.vn
MST/ĐKKD/QĐTL: 41B8011346
Trụ sở Doanh nghiệp: 58 đường 24A, P.An Phú, Q. 2
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0862818805

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm