THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Nha Trang Today
Địa chỉ tên miền: nhatrangtoday.vn
Người chịu trách nhiệm: Lý Anh Đoàn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Dịch Vụ Và Công Nghệ ISB
MST/ĐKKD/QĐTL: 4201587441
Trụ sở Doanh nghiệp: 45B Vân Đồn - Tp.Nha Trang - Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0586253575

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm