THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.laptopusa.com.vn
Địa chỉ tên miền: laptopusa.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Tuấn Vũ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Tin Học Cici
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311919477
Trụ sở Doanh nghiệp: CT4.Tam Đảo, P.15, Q.10, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0937888990

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm