THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Tranh thêu Bản Sắc Việt
Địa chỉ tên miền: tranhtheubansacviet.vn
Người chịu trách nhiệm: Phùng Danh Tú
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Uncom
MST/ĐKKD/QĐTL: 5701690946
Trụ sở Doanh nghiệp: Móng Cái - Quảng Ninh
Tỉnh/Thành phố: Quảng Ninh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0333883696

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm