THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Tìm kiếm dữ liệu địa chất công trình
Địa chỉ tên miền: geomaps.vn
Người chịu trách nhiệm: Đặng Thế Vinh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Geomaps
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313356131
Trụ sở Doanh nghiệp: 778K/3 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909796118

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm