THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: ecolifevn.net
Địa chỉ tên miền: ecolifevn.net
Người chịu trách nhiệm: Trương Nguyễn Quế Hương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Ecolife
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310332911
Trụ sở Doanh nghiệp: 298 Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận, Quận 7
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0837730301

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm