THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: tuypnhom.vn
Địa chỉ tên miền: tuypnhom.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Văn Công
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Song Hiệp Lợi
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304999538
Trụ sở Doanh nghiệp: 288 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, Thp.Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908195213

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm