THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Hàng Tiêu Dùng Mỹ
Địa chỉ tên miền: hangtieudungmy.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Trường Duy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Bắc Mỹ
MST/ĐKKD/QĐTL: 8326534876
Trụ sở Doanh nghiệp: 21 Nơ Trang Long, P.7, Q.Bình Thạnh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909609374

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm