THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Quốc Sắc Thiên Hương
Địa chỉ tên miền: quocsacthienhuong.com
Người chịu trách nhiệm: Quách Hải Hưng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0800011018
Trụ sở Doanh nghiệp: số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Tỉnh/Thành phố: Hải Dương
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 03203853848

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm