THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đèn Việt Đăng
Địa chỉ tên miền: denvietdang.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Văn Toan
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần công nghệ ánh sáng Việt Đăng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106771299
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 320, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0438553344

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm