THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Visimex.com
Địa chỉ tên miền: Visimex.com
Người chịu trách nhiệm: Thân Văn Hùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty CP Visimex
MST/ĐKKD/QĐTL: 0105245208
Trụ sở Doanh nghiệp: Tầng 4, 108 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0439765905

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm