THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội
Địa chỉ tên miền: hasitec.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Bùi Đình Sỹ
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội
MST/ĐKKD/QĐTL: 0100769649
Trụ sở Doanh nghiệp: 11A Nguyễn Khuyến - Văn Miếu - Đống Đa
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0437470303

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm