THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.vcptw.com
Địa chỉ tên miền: vcptw.com
Người chịu trách nhiệm: Lưu Mẫn Nhi
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vinh Cơ
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301856718
Trụ sở Doanh nghiệp: 505/14 Bến Bình Đông, Phường 13, Quận 8, TPHCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0873093636

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm