THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Website giới thiệu sản phẩm công ty Vico
Địa chỉ tên miền: banhang.vicogroup.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mộng Lân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Vico
MST/ĐKKD/QĐTL: 0200270081
Trụ sở Doanh nghiệp: số 94 đường 208, xã An Đồng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng
Tỉnh/Thành phố: Hải Phòng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0313835473

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm