THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Sia Botanics Việt Nam
Địa chỉ tên miền: siabotanics.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Thị Hoa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sia Botanics Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313197594
Trụ sở Doanh nghiệp: 60A Đường TL26, Khu phố 3, Phường Thạnh Lộc, Quận 12
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0822455869

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm