THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.vietro.com.vn
Địa chỉ tên miền: vietro.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Minh Dõng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Điện tử và Tin học Đà Nẵng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0400385812
Trụ sở Doanh nghiệp: 06 Pasteur, Phường Hải Châu 1, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02363659183

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm