THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.phiphidecor.vn
Địa chỉ tên miền: phiphidecor.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Uyên Phi
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH PhiPhi Decor
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313504485
Trụ sở Doanh nghiệp: 602 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0909854882

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm