THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: bioscope.com.vn
Địa chỉ tên miền: bioscope.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Đặng Việt Hùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Bioscope Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0105293554
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 14 Nguyễn Quý Cảnh, khu phố 5, phường An Phú, quận 2, TP. Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0982298820

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm