THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://www.theskinna.com/
Địa chỉ tên miền: theskinna.com
Người chịu trách nhiệm: Ngô Mưu Tiến
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty TNHH Một Thành Viên Ylv
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312492406
Trụ sở Doanh nghiệp: 34 Trần Đình Xu, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0873036065

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm