THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: jotunshop
Địa chỉ tên miền: jotunshop.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Ngọc Trinh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ kinh doanh Ngọc Trai Đen
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312968854
Trụ sở Doanh nghiệp: 256 Cao Thắng Phường 12 Quận 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01282533534

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm