THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Website Công Ty Cỏ Phần FirstC
Địa chỉ tên miền: firstc.vn
Người chịu trách nhiệm: Dương Ngọc Thiện
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần FirstC
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312302736
Trụ sở Doanh nghiệp: 838 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Phú, Quận 7
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02873006080

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm