THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Đại Trường Phát
Địa chỉ tên miền: changfa.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Chung Vĩ Cảnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ kinh doanh Đại Trường Phát
MST/ĐKKD/QĐTL: 8170311279
Trụ sở Doanh nghiệp: 65 Hải Thượng Lãn Ông, P.10, Q.5, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0838567066

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm