THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Gốm Sứ Bát Tràng | Gốm Sứ Bảo Khánh
Địa chỉ tên miền: chogombattrang.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Mạnh Hòa
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Gốm Sứ Bảo Khánh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106190054
Trụ sở Doanh nghiệp: Xóm 1, Giang Cao, Bát Tràng, Gia Lâm
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0436715195

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm