THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Viet Got
Địa chỉ tên miền: vietgot.com
Người chịu trách nhiệm: Vũ Văn Sang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ HD Sài Gòn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313391873
Trụ sở Doanh nghiệp: 86/82 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0907101784

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm