THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: lamsonvt.vn
Địa chỉ tên miền: lamsonvt.vn
Người chịu trách nhiệm: Hồ Văn Trung
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Khu dịch vụ dầu khí Lam Sơn
MST/ĐKKD/QĐTL: 3500101844-003
Trụ sở Doanh nghiệp: 9 bis, Trương Vĩnh Ký, phường 1, Thành phố Vũng Tàu
Tỉnh/Thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0643852583

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm