THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: iSkin Store
Địa chỉ tên miền: iskin.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lâm Quang Thạch
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Cửa Hàng Mai Thạch
MST/ĐKKD/QĐTL: 8107683466
Trụ sở Doanh nghiệp: 100 Nguyễn Phúc Nguyên, phường 9, quận 3
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908257259

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm