THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.balophuot.com
Địa chỉ tên miền: balophuot.com
Người chịu trách nhiệm: Đinh Văn Thiết
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ Kinh doanh Ba Lô Phượt 1
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313423885
Trụ sở Doanh nghiệp: 164A Điện Biên Phủ, Phường 6, Quân 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0903976688

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm