THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.bambihomemade.com
Địa chỉ tên miền: bambihomemade.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Trọng Hùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Đầu tư và Thương mại Hùng Quân
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106603287
Trụ sở Doanh nghiệp: 107/85 Vọng Hà, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0943799117

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm